Začátek a konec vyučovacích hodin

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
7.00 07.55 08.50 10.00 10.55 11.50 12.45 13.30 14.25 15.20
7.45 08.40 09.35 10.45 11.40 12.35 13.30 14.15 15.10 16.05

Nepovinné předměty 2017 - 2018

  Třída Platba na
pololetí
Den Čas Vyučující
Řečová výchova
1. st. 50 Kč     Mgr. Iveta Hozáková
Etická výchova 4.,5.tř.   11.50 - 12.45 Mgr. Veronika Pospíšilová
Etická výchova 3. tř.   Čt 12.45 - 13.30 Mgr. Veronika Pospíšilová
Etická výchova 2. tř.     Mgr. Veronika Pospíšilová
Šikovné ruce     Po 14.00 - 15.30 Mgr. Hedvika Cvrčková
Reedukace SPU 2.st.   St 07.00 - 07.45 Mgr. Jitka Šťovíčková
Nepovinná Vv 1.st 300 Kč     Mgr. Alice Svobodová
Nepovinná Vv 2.st 300 Kč     Mgr. Alice Svobodová

Kroužky pořádané školou

  Třída Platba na
pololetí
Den Čas Vyučující
Taneční průprava I.
  450 Kč Po 13.30 - 14.15 Mgr. Jitka Šťovíčková
Keramika 2. tř. 250 Kč Út 12.30 - 14.00 Mgr. Vladimíra Habětínková
Košíková 2. st. 100 Kč St 15.45 - 17.15 Jiří Kornel
Anglický jazyk pro rodiče rodiče   St 17.15 - 20.30 Mgr. Veronika Táborská
Taneční průprava II.   450 Kč Čt 13.30 - 14.15 Mgr. Jitka Šťovíčková
Volejbal
2. st. 100 Kč Čt 16.00 - 17.30 Mgr. Petr Šolc

Kroužky pořádané družinou

  Třída Platba na
pololetí
Den Čas Vyučující
Flétna - začátečníci   50 Kč Po 15.00 - 15.30 Milada Řehořková
Aerobic   50 Kč Út 15.30 - 16.15 Ivona Rezlerová
Flétna - mírně pokročilí   50 Kč St 15.00 - 15.30 Milada Řehořková
Flétna - pokročilí   50 Kč St 15.30 - 16.00 Milada Řehořková
Pohybové hry   50 Kč Čt 15.30 - 16.15 Milada Řehořková
Výtvarný kroužek 2.,3.tř 250 Kč Čt 15.15 - 16.00 Mgr. Hedvika Cvrčková

Kroužky pořádané jinými organizacemi

  Třída Platba na
pololetí
Den Čas Vyučující
Veselá věda
www.veselaveda.cz
zábavné pokusy pro žáky 1. st.
  1200 Kč Po 14.00 - 15.00
Zdravotní Tv   500 Kč Čt 15.00 - 15.45 Stanislav a Katka Abrtovi
Taneční kroužek   1590 Kč Čt 15.00 - 15.45 Kristýna Kopecká
Robotika
www.veselaveda.cz
  1560 Kč Út 14.30 - 16.00 Jan Valášek