Jídelna

Vedoucí ŠJ: Kateřina Jirošová
Telefon: 483 320 043
778 767 167 - SMS odhlašování obědů do 7.00 hod
Adresa: Pivovarská 12 (naproti škole)
Úřední doba vedoucí ŠJ: 7:00 - 12:30 hod.
Výdej obědů : 11:45 - 13:45 hod.

Jídelníček

Řád školní jídelny

 1. Účelem školního stravování je zabezpečit výživu žáků v době jejich pobytu ve škole a působit na vytváření správných výživových, hygienických a společenských návyků.
 2. Strávníci využívají stravování v jeho plném rozsahu. Dbají, aby nedocházelo ke znehodnocování jídla.
 3. Při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 4. Obědy se vydávají od 11:45 hod. do 13:45 hod.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v jídelně. Strava se mimo jídelnu nevydává, vydává se pouze při zabezpečení stravování nemocného žáka první den nemoci (MŠMT ČR č.107/2005 Sb, § 4 odst. 9).
 6. Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.
 7. Pokud strávník nesní přílohu oběda (ovoce, zeleninu, jogurt, dezert) v jídelně, může si ji nechat ke konzumaci na pozdější dobu, ale jen za podmínky, že ji v neporušeném stavu dá v šatně do tašky a odnese domů. Tento bod platí pouze za předpokladu, že v prostorách školy a v jejím okolí bude pořádek. V opačném případě bude vyhlášen zákaz vynášení jakýchkoliv potravin z jídelny.
 8. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
 9. Rozhodnutí o ukončení stravování je třeba okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ.
 10. Stravné se platí dvěma způsoby, a to hotově či převodem z účtu. Hotově se platí každé poslední 2 pracovní dny v měsíci na měsíc následující a první den v měsíci novém. Pokud nebude tento termín dodržen, strávník dostane oběd až následující den po zaplacení. Stravné převodem z účtu se strhává 2. až 5. den v měsíci.
 11. Při absenci strávníka je nutné oběd den předem odhlásit a to buď telefonicky 483 320 043, osobně či SMS zprávou na číslo 778 767 167, nejpozději do 7.00 hodin v den absence.
 12. Nemocné dítě nesmí vstupovat do prostor ŠJ. Rodiče nevstupují do jídelny, čekají na své dítě v předsálí ŠJ. Po dobu oběda dohlížejí na strávníky vychovatelky ŠD a dozor z řad pedagogů.
Tento řád je platný od 1. 9. 2017

Informace o alergenech v potravinách

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich
U jídelního lístku je potravina obsahující alergen označena číslem alergenu z výše uvedeného výčtu.