Učitelé

Vedení školy


Mgr. Jan Valášek
ředitel
Inf

Mgr. Alena Novotná
zástupkyně ředitele
Aj

1. stupeň


Mgr. Helena Golová
třídní učitelka 3. tř.
náprava Dys

Mgr. Vladimíra Habětínková
třídní učitelka 2. tř.
keramika

Mgr. Iveta Hozáková
třídní učitelka 4.A
logoped. asistentka

Mgr. Naděžda Šmídová
třídní učitelka 5. tř.
 , sport. výchova

Mgr. Jitka Šťovíčková
třídní učitelka 1. tř.
 

Mgr. Veronika Táborská
třídní učitelka 4.B
Aj pro rodiče

2. stupeň


Mgr. Alena Bělíková
třídní učitelka 8. B
Čj, Hv, Nj, HDv

Mgr. Hedvika Cvrčková
ŠR, Vv, Pč


Mgr. Jitka Hendrychová
třídní učitelka 7. tř.
Čj, Ov, Aj

RNDr. Klára Horecká
třídní učitelka 8. A
Př, Z
výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Ježková
Aj
 
 

Mgr. Miroslav Krajina
F, Inf, Tv
 
 

Mgr. Lubomír Mlejnek
M
 

Mgr. Veronika Pospíšilová
Etika
 

Mgr. Marta Regnerová
třídní učitelka 9.A
Čj, D, Pč

Mgr. Alice Svobodová
třídní učitelka 8. A
Čj, Vv, keramika

Mgr. Petr Šolc
třídní učitel 9.B
M, Pč, Rv, Tv, Spv

Mgr. Daniela Tauchmanová
Aj, Fj, Tv, Spv
 

Ing. Jan Vocel
Ch, Př, M
 
  

Družina


Ivona Rezlerová
vedoucí vychovatelka

Milada Řehořková
vychovatelka

Mgr. Hedvika Cvrčková
vychovatelka