Učitelé

Vedení školy


Mgr. Jan Valášek
ředitel
Inf

 
 

RNDr. Klára Horecká
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
třídní učitelka 9. A

1. stupeň


Mgr. Helena Golová
třídní učitelka 1. tř.
 

Mgr. Vladimíra Habětínková
třídní učitelka 3. tř.
keramika, náprava SPU

Mgr. Iveta Hozáková
třídní učitelka 5.A
logoped. asistentka

Mgr. Naděžda Šmídová
třídní učitelka 4. tř.
 

Mgr. Jitka Šťovíčková
třídní učitelka 2. tř.
 
náprava SPU

Mgr. Veronika Táborská
třídní učitelka 5.B
Aj pro rodiče

2. stupeň


Mgr. Alena Bělíková
třídní učitelka 9. B
Čj, Nj, Hv, HDv

Mgr. Hedvika Cvrčková
Vv, Pč, ŠR


Mgr. Jitka Hendrychová
třídní učitelka 8. tř.
Čj, Ov, Aj

Mgr. Lucie Ježková
Aj
 
 

Mgr. Markéta Krahulcová
Z
 
 

Mgr. Miroslav Krajina
F, Inf, Tv
 
 

Mgr. Lubomír Mlejnek
M

Mgr. Alena Novotná
Aj

Mgr. Veronika Pospíšilová
Etika

Mgr. Marta Regnerová
Čj, D, Pč
 

Mgr. Alice Svobodová
třídní učitelka 7.A
Čj, Vv, keramika

Mgr. Petr Šolc
třídní učitel 6.B
M, Pč, Rv, Tv, Spv

Mgr. Daniela Tauchmanová
třídní učitelka 6.A
Aj, Fj, Tv, Spv

Ing. Jan Vocel
Ch, Př, M, Tv, Spv
 
 

Družina


Ivona Rezlerová
vedoucí vychovatelka

Milada Řehořková
vychovatelka

Mgr. Hedvika Cvrčková
vychovatelka