Pedagogický sbor 2021-22

Vedení školy

Miroslav Krajina
Mgr. Miroslav Krajina
ředitel
Inf

 
Klára Horecká
RNDr. Klára Horecká
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně

1. stupeň

Helena Golová
Mgr. Helena Golová
třídní učitelka 1. tř.
Vladimíra Habětínková
Mgr. Vladimíra Habětínková
třídní učitelka 3. tř.
Iveta Hozáková
Mgr. Iveta Hozáková
třídní učitelka 5.tř.
Naděžda Šmídová
Mgr. Naděžda Šmídová
třídní učitelka 4. tř.
 
Veronika Táborská
Mgr. Veronika Táborská
třídní učitelka 2.tř.
Aj pro rodiče

2. stupeň

Alena Bělíková
Mgr. Alena Bělíková
Čj, Nj, Hv, HDv, Tv
Hedvika Cvrčková
Mgr. Hedvika Cvrčková
Vv, Pč, ŠR
Jitka Hendrychová
Ing. Barbora Čechová
F, Ch
Jitka Hendrychová
Mgr. Jitka Hendrychová
třídní učitelka 7. tř.
Čj, Ov, Aj
Lucie Ježková
Mgr. Lucie Ježková
Aj
 
Markéta Krahulcová
Mgr. Markéta Krahulcová
třídní učitelka 8.A
TV, Z
Lubomír Mlejnek
Ing. Iva Málková
M, F, Aj
 
Lubomír Mlejnek
Mgr. Lubomír Mlejnek
M
 
Marta Regnerová
Mgr. Marta Regnerová
třídní učitelka 8.B
Čj, D, Pč
Alice Svobodová
Mgr. Alice Svobodová
třídní učitelka 6.tř.
Čj, Vv
Petr Šolc
Mgr. Petr Šolc
třídní učitel 9.B
M, Pč, Rv, Tv, Spv
 Daniela Tauchmanová
Mgr. Daniela Tauchmanová
třídní učitelka 9.A
Aj, Fj
Jan Vocel
Ing. Jan Vocel
Ch, M, Tv, Spv
 

Školní poradenské pracoviště

Klára Horecká
RNDr. Klára Horecká
výchovná poradkyně
Veronika Horová
Bc. Veronika Horová
speciální pedagožka
Petr Šolc
Mgr. Petr Šolc
metodik prevence

Asistentky pedagoga

Lucie Boudová
Lucie Boudová
4. třída
Petra Čánská
MgA. Petra Čánská
1. třída
Helena Mlejnková
Mgr. Helena Mlejnková
5. třída
Petra Čánská
Petra Němcová
3. třída
Lucie Boudová
Markéta Pulkrábková
2. třída

Družina

Ivona Rezlerová
Ivona Rezlerová
vedoucí vychovatelka
Milada Řehořková
Milada Řehořková
vychovatelka
Hedvika Cvrčková
Mgr. Hedvika Cvrčková
vychovatelka