Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ

Vyhlášení konkursního řízení (.pdf)

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019 - 2020

proběhne v naší škole ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12 do 18 hodin. K zápisu přivádí rodiče děti, které dovrší do 31. srpna 2019 věk 6 let. Při zápisu předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Spádový obvod školy

Ulice
Dlouhá od ul. Souběžná č. 21 Pivovarská
Hvězdná Pod Hájem od ul. Kokonínská
Janáčkova k ul. Oblouková Pražská od ul. V Aleji k ul. Na Hranici
Jelení Příčná
Kokonínská Revoluční od ul. Souběžná č. 14 k ul. Oblouková
Křížová Souběžná
Květinová Střelecká
Lesní stezka od ul. Kokonínská U Stadionu
Nad Střelnicí V Aleji
Na Hranici Vrkoslavická k ul. V Zátiší
Nákladní V Zátiší
Nová Pražská Vzdušná
Oblouková Vzdušná ulička

Odklad

Odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. Formulář písemné žádosti rodičům předáváme u zápisu, kde se i domlouváme, do kdy rodiče k žádosti doloží posudek lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny.

Předčasné plnění školní docházky

Předčasné plnění školní docházky může zahájit dítě, které do 31. 12. 2019 dosáhne věku šesti let, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to rodiče. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou předčasného přijetí dětí, které dosáhnou 6 roku věku v období od leden do konce června příslušného školního roku je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží rodiče.

Kritéria

Základní kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ZŠ v Jablonci nad Nisou pro školní rok 2019 - 2020:
Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
Školský obvod školy je stanovený Obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 2016/4


Poznámka: Odchylku v počtu žáků může v souladu se školským zákonem stanovit ředitel školy pro žáky z vlastního školského obvodu.

Pomocná kritéria naší školy pro případ, že počet zapsaných dětí bude překračovat kapacitní možnosti školy

Žáci budou přijímáni v následujícím pořadí:
  1. Současné splnění podmínky trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu základní školy a odklad povinné školní docházky v loňském roce.
  2. Současné splnění podmínky trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu základní školy a starší sourozenec, který je žákem základní školy.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy, ale starší sourozenec je žákem základní školy.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy.

V případě převisu počtu žadatelů v rámci jednotlivých kritérií se rozhoduje o obsazení míst do stanoveného počtu losováním. Připadné losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské rady.