Pomoc Moravě

30.6.2021

Pomoc Moravě Poslední den školy je vždy spojen s předáváním vysvědčení a květinami pro paní učitelky. S ohledem na neštěstí na jižní Moravě jsme letos požádali rodiče a děti, aby místo zakoupení květin přispěli jakoukoliv drobnou částkou do sbírky ZŠ Pivovarská a pomohli jsme tak společně zasaženým obcím.

Netušili jsme, že tato narychlo svolaná výzva bude mít takový ohlas a celkově vybraná částka 55 516 Kč předčila veškerá naše očekávání.

Srdečně děkujeme za vaši štědrost, částka byla zaslána přímo na účet ZŠ Hrušky, která byla tornádem silně poškozena.

Úhrada sešitů a dalších pomůcek pro školní rok 2021/2022

Jako každý rok se na Vás obracíme s žádostí o zaplacení příspěvku na sešity, pracovní sešity a další pomůcky (papíry, folie, výtvarné potřeby) pro příští školní rok.

Částky pro jednotlivé budoucí ročníky jsou následující:

Ročník 2021/2022Částka
budoucí 1. ročník920 Kč
budoucí 2. ročník620 Kč
budoucí 3. ročník390 Kč
budoucí 4. ročník430 Kč
budoucí 5. ročník450 Kč
budoucí 6. ročník900 Kč
budoucí 7. ročník790 Kč
budoucí 8. ročník - francouzština1000 Kč
budoucí 8. ročník - němčina970 Kč
budoucí 9. ročník830 Kč

V kalkulaci jsme zohlednili, že některé vloni uhrazené pomůcky nebyly v době uzavření školy použity. Částka je tak všem stávajícím žákům snížena o 185 Kč oproti skutečným nákladům.

Úhradu bude možné provést dvěma způsoby:

 1. převodem na účet - preferujeme a prosíme nejpozději do 25. června
  číslo účtu 123-1695520217/0100
  konstantní symbol: 0558
  variabilní symbol: tabulka s variabilními symboly pro jednotlivé žáky (podle současných tříd)
 2. v hotovosti - vedoucí školní jídelny 21. června (pondělí) nebo 28. června (pondělí) od 7 do 14 h

Informace k nošení roušek od 15. června 2021

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. Je tedy nadále nezbytné, aby roušku do školy děti nosily.

Informace k provozu školy, družiny a jídelny od 17. května 2021

Výuka

 • Všechny třídy prezenční výuka

 • Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, ruší se vyučování předmětu sportovní výchova.
 • Tělesná výchova bude probíhat venku, v případě nepříznivého počasí bude připraven náhradní program.
 • Všechny případné změny budou uvedeny v rozvrhu žáků.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je zajištěn v plném rozsahu.

Školní jídelna

 • Výdej obědů pro jednotlivé třídy může být upraven tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné naplnění jídelny a nedocházelo k nadměrnému míchání tříd během konzumace oběda. Všichni žáci přihlášení ke stravování jsou automaticky přihlášeni. Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole, si musí obědy odhlásit.
 • Výdej obědů 11:45 – 14:00

Obecné pokyny, testování

 • Z důvodu omezení kontaktu žáků před budovou školy žádáme o plynulý vstup do školy a příchod ke škole nejdříve v čas, kdy se otevírá budova školy (to je v 7:35 hodin).
 • V pondělí před výukou po příchodu do třídy (nebo do ŠD) si žáci pod dohledem učitelky či jiné pověřené osoby provedou samotestování. Pro žáky, jejichž rodiče chtějí být přítomni testování svého dítěte, je jako testovací místnost určena školní jídelna. Testování zde bude možné od 7:00 do 7:30, rodič s dítětem provede testování, počká na výsledek (cca 15 min) a poté dítě odchází do školy.
 • Upozorňujeme na povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • S ohledem na mimořádnou situaci si ředitel školy vyhrazuje právo na úpravu organizace vzdělávání dle aktuálních organizačních možností.

Výsledky zápisu do 1. třídy ke dni 7.5.2021

Vážení rodiče,
V souladu s § 183, odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky bude možné vyzvednout po telefonické domluvě od 17. května.
Výsledky zápisu najdete v přiloženém dokumentu:

 Výsledky zápisu

Organizační informace pro přijaté děti ohledně všeho potřebného k nástupu do 1. třídy Vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky v průběhu června.

ONLINE info odpoledne pro rodiče - čtvrtek 6. května, 16 - 18 h

Ve čtvrtek 6. května od 16 do 18 hodin můžou rodiče využít online individuální konzultaci s libovolným učitelem 2. stupně. Rezervace byla možná do čtvrtka 12:00 hod. Účast na konzultaci není povinná a je určena pouze zájemcům, kteří potřebují doplnit či vyjasnit informace poskytované prostřednictvím elektronické ŽK (obdobně jako klasické informační odpoledne). Po dokončení rezervace Vám na zadaný e-mail přijde potvrzení vybraného času s odkazem na online schůzku (Google Meet).

Informace k provozu školy, družiny a jídelny od 3. května 2021

! AKTUALIZACE 29.4. 16:50 !

Výuka

1. i 2. stupeň rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech):

3.5. – 7.5.3. tř., 5. tř. 6.tř., 7.A, 8.Aprezenční výuka
3.5. – 7.5.1. tř., 2. tř., 4. tř., 7.B, 8.B, 9.tř.distanční výuka
10.5. – 14.5.3. tř., 5. tř. 6.tř., 7.A, 8.Adistanční výuka
10.5. – 14.5.1. tř., 2. tř., 4. tř., 7.B, 8.B, 9.tř.prezenční výuka

 • Tento cyklus se bude opakovat až do odvolání.
 • Prezenční výuka ve všech třídách bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, ruší se vyučování předmětu sportovní výchova. Všechny případné změny budou uvedeny v rozvrhu žáků.
 • S ohledem na zahájení prezenční výuky bude upraven rozsah online výuky v průběhu distančního vzdělávání žáků - online Meety budou i nadále uvedeny v rozvrhu.

Školní družina

 • Provoz školní družiny pro žáky na prezenční výuce je zajištěn v plném rozsahu.

Školní jídelna

 • Výdej obědů pro jednotlivé třídy bude rozepsán tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých tříd. Žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni. Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni, zájemci nutno přihlásit.
 • Výdej obědů pro žáky na distanční výuce v čase 11:15 – 11:45 hodin nebo 14:00 - 14:15.

Obecné pokyny

 • Z důvodu omezení kontaktu žáků před budovou školy žádáme o plynulý vstup do školy a příchod ke škole nejdříve v čas, kdy se otevírá budova školy (to je v 7:35 hodin).
 • V pondělí (1. stupeň) resp. v pondělí a ve čtvrtek (2. stupeň) před výukou po příchodu do třídy si žáci pod dohledem učitelky či jiné pověřené osoby provedou samotestování. Pro žáky, jejichž rodiče chtějí být přítomni testování svého dítěte, je jako testovací místnost určena školní jídelna. Testování zde bude možné od 7:00 do 7:30, rodič s dítětem provede testování, počká na výsledek (cca 15 min) a poté dítě odchází do školy.
 • Upozorňujeme na povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • S ohledem na mimořádnou situaci si ředitel školy vyhrazuje právo na úpravu organizace vzdělávání dle aktuálních organizačních možností.

Nejčastější otázky

Co nastane v případě pozitivního výsledku testu? (pondělní test)

 • Při osobní přítomnosti rodiče u testování odvádí dítě ihned po vyhodnocení domů a kontaktuje svého dětského lékaře.
 • Není-li rodič přítomen, je školou telefonicky vyzván k vyzvednutí dítěte nebo poskytnutí souhlasu k samostatnému odchodu ze školy. Poté kontaktuje svého dětského lékaře.

Co nastane v případě pozitivního výsledku testu? (čtvrteční test - pouze 2. stupeň)

 • Nad rámec opatření u pondělního testu opouští školu všichni žáci ze třídy, ve které byl zjištěn pozitivní nález.

Kdo nemusí být testován?

 • Žáci, kteří prodělali laboratorně prokazatelně onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace, a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní - nutno doložit lékařským potvrzením, ukázkou SMS z hygieny s uvedeným datem pozitivního testu nebo čestným prohlášením s uvedením data testu (bude ke stažení na webu školy nebo v pondělí u vchodu do školy i jídelny)
 • Žáci s negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb - nutno doložit potvrzením o negativním testu

Jaká ochrana dýchacích cest je nutná?

 • Respirátor, nanorouška, chirurgická rouška nebo jiná ochrana splňující příslušné normy (FFP2, KN 95, ČSN EN 14683+AC). Běžné jednorázové roušky ani látkové nejsou vyhovující.

Nesouhlasím s testováním, mohu si nechat dítě doma?

 • Ano, nesouhlas s testováním či dalšími podmínkami přítomnosti ve škole je řádným důvodem, absence bude omluvena.

Je v provozu školní jídelna?

 • Ano, školní jídelna funguje v omezeném provozu pro žáky přítomné na prezenční výuce - jsou automaticky přihlášení, v případě nepřítomnosti nutno odhlásit.

Podrobné všeobecné informace k testování najdete na webu testovani.edu.cz

Informace k provozu školy, družiny a jídelny - od 12.4. 2021

Na základě mimořádného opatření se mění organizace provozu školy následovně:

Výuka

1., 2. a 4. třída prezenční výuka pro dle běžného rozvrhu

Ostatní třídy distanční výuka

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2.ročníků je zajištěn v plném rozsahu včetně ranní družiny.

Školní jídelna

Žáci 1., 2. a 4. třídy jsou automaticky přihlášeni k odběru obědů, ostatní žáci jsou odhlášeni.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvednout v čase 11:30 - 11:45 nebo 13:15 - 13:30. Výdej je zkrácen do 13:30 hodin ! ZMĚNA !.

Případné přihlášení/odhlášení proveďte na mobilní telefon 778 767 167 (vedoucí ŠJ).

Plánované rotace 1. stupně v příštích 14 dnech:

12.4. – 16.4.3. třída, 5. třídadistanční výuka
12.4. – 16.4.1. třída, 2. třída, 4. třídaprezenční výuka
19.4. – 23.4.3. třída, 5. třídaprezenční výuka
19.4. – 23.4.1. třída, 2. třída, 4. třídadistanční výuka

Informace k testování a dalším podmínkám prezenční výuky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-ŽK.

Velikonoční prázdniny

31.3.2021

Velikonoční prázdniny proběhnou v termínu 1. - 5. dubna 2021. Distanční výuka bude zahájena v úterý 6.4. dle platného rozvrhu.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

22.3.2021

Zápis proběhne ve dnech 6. - 8. dubna 2021. Podrobné informace k zápisu zobrazíte kliknutím na modrý banner:

Jakub Slezák v krajském kole olympiády jedenáctý

25.3.2021

Olympiáda v angličtině

V pondělí 22. 3. 2021 se konalo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce. Tentokrát si svoje jazykové dovednosti distančně vyzkoušeli i žáci II. A kategorie (8. a 9. třídy).

Jakub Slezák z 9. třídy se této skvěle zorganizované akce zúčastnil a naši školu velmi dobře reprezentoval. Kdo by nechtěl být 11. nejlepší (z 26) v kraji v tak krásném jazyce, jakým je angličtina, a zároveň si užít výjimečný moment konverzace s rodilým mluvčím.

Letošní olympiády v anglickém jazyce jsou za námi a my budeme přát Jakubovi úspěšnou účast v další „soutěži“, příjímacích zkouškách.

Mgr. Lucie Ježková

David Schmidt získal zlato v angličtině

19.3.2021

Olympiáda v angličtině

V pondělí 8. 3. 2021 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, tentokrát v režimu distančním. Žáci škol ze čtyř okresů Libereckého kraje se zúčastnili soutěže prostřednictvím MS Teams. Do kategorie I. A naše škola vyslala žáka 7. třídy Davida Schmidta. Soutěž kvůli náročným online podmínkám probíhala až do odpoledne. Po poslechu následoval „rozstřel“, kdy se žáci měli stručně ale výstižně představit, a to David zvládl na výbornou. Postoupil tedy do konverzační části soutěže, kterou s přehledem zvládl. David Schmidt zvítězil jednoznačně velkým bodovým rozdílem a jeho první místo nás velice těší.

Mgr. Lucie Ježková

Informace k provozu školy, družiny a jídelny - po 1.3. 2021

26.2.2021 17:00 h

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení a na dobu od 27. února do 21. března přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření mj. zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ. Nadále je povolena pouze osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků.

S ohledem na celková opatření a podmínky školy zcela přerušen provoz školní jídelny (i pro výdej s sebou) a školní družiny.

Aktuální informace k ošetřovnému - odkaz na stránky ČSSZ

Masopust 2021

17.2.2021

Masopust 2021 I v této nešťastné době se paní učitelky, vychovatelky a děti, které mohou chodit do školy (1. a 2. třída), postaraly o trochu veselí a připravily veselejší masky než ty, které všichni nosíme během výuky.

Děkujeme všem zúčastněným za dobrou náladu :-).


Informace k provozu školy, družiny a jídelny - do 12.2. 2021

Na základě prodloužení platnosti opatření podle stupně 5 pokračuje min do 12. února škola ve stejném režimu, jako doposud:

Výuka

1. a 2. třída prezenční výuka pro dle běžného rozvrhu

Ostatní třídy distanční výuka

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2.ročníků je zajištěn v plném rozsahu včetně ranní družiny.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2.ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů, ostatní žáci jsou odhlášeni.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy vyzvednout, výdej je zkrácen do 13 hodin.

Případné přihlášení/odhlášení proveďte na mobilní telefon 778 767 167 (vedoucí ŠJ).

Informace k provozu školy, družiny a jídelny 21.- 22.12. 2020

Na základě krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol a účastníků ve školní družině na základním vzdělávání.

Škola, školní družina i školní jídelna tedy budou uzavřeny.

Ministerstvo školství vyhlásí na dny 21. a 22. 12. volno, nebude tedy probíhat ani distanční výuka.

Omlouváme se za způsobené komplikace, nemáme z toho radost...

Informace k provozu školy, družiny a jídelny od 30.11.2020

Výuka

1. stupeň
prezenční výuka pro všechny ročníky dle běžného rozvrhu

2. stupeň
9. třída - prezenční výuka
6.- 8.ročník - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech):

30.11. – 4.12.6.tř., 7.B, 8.Bprezenční výuka
30.11. – 4.12.7.A, 8.Adistanční výuka
7.12. – 11.12.6.tř., 7.B, 8.Bdistanční výuka
7.12. – 11.12.7.A, 8.Aprezenční výuka
 • Tento cyklus se bude opakovat až do odvolání.
 • Prezenční výuka ve všech třídách bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, ruší se vyučování předmětu sportovní výchova. Všechny případné změny budou uvedeny v rozvrhu žáků.
 • S ohledem na zahájení prezenční výuky bude upraven rozsah online výuky v průběhu distančního vzdělávání žáků 6. – 8.tříd - online Meety budou i nadále uvedeny v rozvrhu.

Školní družina

 • Provoz školní družiny pro přihlášené žáky je zajištěn v plném rozsahu.

Školní jídelna

 • Výdej obědů pro jednotlivé třídy bude rozepsán tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých tříd. Žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni. Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni, zájemci nutno přihlásit.
 • Výdej obědů pro žáky na distanční výuce v čase 11:15 – 11:45 hodin nebo 14:00 - 14:15.

Obecné pokyny

 • Z důvodu omezení kontaktu žáků před budovou školy žádáme o plynulý vstup do školy a příchod ke škole nejdříve v čas, kdy se otevírá budova školy (to je v 7:35 hodin).
 • Upozorňujeme na povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • S ohledem na mimořádnou situaci si ředitel školy vyhrazuje právo na úpravu organizace vzdělávání dle aktuálních organizačních možností.

Informace o zahájení prezenční výuky žáků 1. a 2.ročníků

 • Povinná prezenční výuka bude obnovena ve středu 18.11.2020 v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin (včetně půlených hodin).
 • Vstup žáků do školy v běžném režimu.
 • Žáky pobývající v ranní družině dovedou do třídy vychovatelky ŠD nebo asistentky pedagoga.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné a hudební výchovy zůstávají v rozvrhu a budou využity dle aktuálních vzdělávacích potřeb žáků.

Školní družina

 • Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2.ročníků je zajištěn v plném rozsahu včetně ranní družiny.
 • Ranní družina: z důvodu zachování stejnorodosti skupiny budou také žáci pobývající v ranní družině rozděleni do oddělení podle tříd.
 • Toto opatření platí po celou provozní dobu školní družiny.

Vybavte prosím děti na každý den vhodným oblečením a obuví pro venkovní aktivity tak, aby mohly trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu.

Školní jídelna

 • Žáci 1. a 2.ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.
 • Případné odhlášení proveďte během pondělí na mobilní telefon 778 767 167 (vedoucí ŠJ).

Povinnost nosit roušky

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte proto své děti dostatečným množstvím roušek pro možnost výměny.
Doporučujeme vždy pečlivě zvážit zdravotní stav vašeho dítěte.

Provoz školní jídelny od 2. listopadu

V prvním listopadovém týdnu je opět v provozu školní jídelna, máte-li tedy zájem o stravování (možno na místě i odnést s sebou), přihlašte se telefonicky (778 767 167) u vedoucí ŠJ v pondělí dopoledne.

Dny volna 26. - 27. října

Od 26. do 27. října jsou pro všechny třídy stanoveny dny volna, nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka. Školní jídelna není v provozu. O organizaci vzdělávání od 2. listopadu vás budeme informovat bezprostředně po upřesnění opatření vlády ČR, nejpozději v pátek 30. října.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu o tom, jak mají rodiče žádat o ošetřovné. Zprávu najdete pod tímto odkazem Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Změna organizace výuky od středy 14. října

13.10.2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října č. 1022 oznamuji, že:

 • od 14. října do 1. listopadu se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole;
 • od 14. října do 1. listopadu se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině.

Žáci se budou vzdělávat distanční formou vzdělávání.

Distanční výuka žáků 2. stupně bude probíhat podle běžného rozvrhu, tzn. že učitelé budou pro danou hodinu připravovat vzdělávací obsah, který bude žákům dostupný v prostředí Google Classroom (Učebna). Přístup do něj mají žáci pod svými žákovskými účty (jmeno.prijmeni@pivovarska.cz). Neznamená to, že žáci musí být on-line připojeni po celou dobu běžného rozvrhu. Chápeme, že toto nemusí být technicky možné. Znamená to ale, že se během distanční výuky budou vzdělávat dle pokynů učitelů a výsledky vzdělávání žáků v rámci distanční výuky budou zahrnuty do hodnocení stejně jako práce zadané při prezenční výuce. Účast na distanční formě vzdělávání je povinná, případnou absenci (např. v případě nemoci) je třeba omluvit stejně, jako v případě prezenční výuky.

Přesnější pokyny k distanční výuce žáků 1. stupně dostanou rodiče prostřednictví elektronické ŽK.

Obědy ve školní jídelně mají žáci v průběhu distanční výuky odhlášené, podle aktuálního výkladu školského zákona není bohužel možné obědy během distanční výuky poskytovat.

Velice nás současné opatření mrzí, zejména s ohledem na žáky 1. stupně a jejich rodiče. Chápeme Vaši velmi složitou situaci.

Jan Valášek a učitelé ZŠ Pivovarská

Změna organizace výuky od 12. října

9.10.2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. října měním organizaci vyučování následovně:

Od 12. do 16. října se žáci 8.A, 8.B a 9. třídy vzdělávají distanční formou vzdělávání, jejich osobní přítomnost ve škole je zakázána. Žáci ostatních tříd se vzdělávají prezenčně.

Od 19. do 23. října se žáci 6.třídy, 7.A a 7.B vzdělávají distanční formou vzdělávání, jejich osobní přítomnost ve škole je zakázána. Žáci ostatních tříd se vzdělávají prezenčně.

Od 26. do 27. října jsou pro všechny třídy stanoveny dny volna, nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka.

Distanční výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, tzn. že učitelé budou pro danou hodinu připravovat vzdělávací obsah, který bude žákům dostupný v prostředí Google Classroom (Učebna). Přístup do něj mají žáci pod svými žákovskými účty (jmeno.prijmeni@pivovarska.cz). Neznamená to, že žáci musí být on-line připojeni po celou dobu běžného rozvrhu. Chápeme, že toto nemusí být technicky možné. Znamená to ale, že se během distanční výuky budou vzdělávat dle pokynů učitelů a výsledky vzdělávání žáků v rámci distanční výuky budou zahrnuty do hodnocení stejně jako práce zadané při prezenční výuce. Účast na distanční formě vzdělávání je povinná, případnou absenci (např. v případě nemoci) je třeba omluvit stejně, jako v případě prezenční výuky.

Obědy ve školní jídelně mají žáci v průběhu distanční výuky odhlášené.

Děkujeme za pochopení, v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit

Jan Valášek

Omezení výuky od 5. října 2020

4.10.2020

Vážení rodiče,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 2/2020 ze dne 1. října 2020, účinného od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin sděluji, že se provoz ZŠ Pivovarská omezuje následovně:
1. - 5. ročník – součástí vzdělávání není zpěv. Hudební výchova zůstává nadále v rozvrhu (neruší se, neodpadá).
6. - 9. ročník – součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti. Vyučovací hodiny hudební výchovy, tělesné výchovy a sportovní výchovy zůstávají nadále v rozvrhu (neruší se, neodpadají). O jejich náplni a místu výuky (uvnitř/venku) rozhoduje vyučující daného předmětu na základě aktuální situace s důrazem na naplňování cílů vzdělávání a zdraví žáků.

Jan Valášek

V pátek 25.9. běžná výuka

23.9.2020

Vážení rodiče,
oznamuji, že v pátek 25.9. bude výuka na ZŠ Pivovarská probíhat dle běžného rozvrhu, nebude vyhlášeno tzv. "ředitelské volno".

Jan Valášek

Elektronická ŽK - 2. vlna registrace rodičů

10.9.2020

Vážení rodiče,
děkujeme všem, kteří jste se již zaregistrovali do elektronické ŽK. Rodičům, u kterých máme evidovanou e-mailovou adresu, a nejsou dosud zaregistrovaní, jsme dnes rozeslali údaje znovu - u některých jsme opravili či doplnili e-mail, některé zprávy mohly zapadnout. Jsme si vědomi, že registrace není povinná, ale byli bychom rádi, kdyby alespoň jeden z rodičů/zákonných zástupců přístup do elektronické ŽK měl.
Děkujeme také za dotazy a připomínky k fungování ŽK, věřím, že se vše brzy rozeběhne naplno.
Nejčastější dotazy budeme zodpovídat na stránce Dotazy k elektronické žákovské knížce.

Elektronická ŽK - registrace rodičů

6.9.2020

Vážení rodiče,
v sobotu 4.9. jsme všem rodičům, u kterých máme evidovanou e-mailovou adresu, rozeslali údaje pro registraci do elektronické žákovské knížky (dmSoftware, Škola online). V případě, že jste nám e-mailovou adresu neposkytli, nebo Vám z jiného důvodu registrační údaje nedorazily, napište prosím na valasek@7zsjbc.cz a údaje Vám poskytneme. Při problémech s registrací se na nás také můžete obrátit, rádi pomůžeme. Pro seznámení se s prostředím elektronické ŽK můžete využít online příručku pro rodiče, případně se budeme snažit nejčastější dotazy zodpovídat přímo na našich stránkách.

Zahájení školního roku 2020/21

1.9.2020

Primátor Jiří Čerovský v 1. třídě ZŠ Pivovarská - zdroj: www.mestojablonec.cz První školní den byl ve znamení slavnostního přivítání prvňáčků. Školu osobně navštívil a děti spolu s ředitelem školy školy přivítal také primátor, RNDr. Jiří Čeřovský. Reportáž televize RTM+ o zahájení školního roku si můžete spustit kliknutím na obrázek.