Úřední dny o prázdninách

Nejbližší úřední hodiny o prázdninách jsou 21.7.,22.7.,27.7.,29.7.,31.7.,3.8.,5.8.,7.8. - vždy od 8 do 10 hodin. Doporučujeme nejdříve zavolat na 483 710 859.

Úhrada sešitů a dalších pomůcek pro školní rok 2020/2021

Jako každý rok se na Vás obracíme s žádostí o zaplacení příspěvku na sešity, pracovní sešity a další pomůcky (papíry, folie, výtvarné potřeby) pro příští školní rok.

Částky pro jednotlivé budoucí ročníky jsou následující:

Ročník 2020/2021Částka
1. ročník660 Kč
2. ročník750 Kč
3. ročník640 Kč
4. ročník720 Kč
5. ročník670 Kč
6. ročník970 Kč
7. ročník900 Kč
8. ročník1050 Kč
9. ročník - francouzština610 Kč
9. ročník - němčina760 Kč

V kalkulaci jsme zohlednili, že některé vloni uhrazené pomůcky nebyly v době uzavření školy použity. Částka na ně se využije v příštím školním roce.

Úhradu bude možné provést dvěma způsoby:

  1. v hotovosti - třídní učitelce 22. června na organizační schůzce - prosíme o připravení si přesné částky tak, aby manipulace s hotovostí byla minimální
  2. převodem na účet nejpozději do 30. června
    číslo účtu 123-1695520217/0100
    konstantní symbol: 0558
    variabilní symbol: tabulka s variabilními symboly pro jednotlivé žáky (podle současných tříd)