Vítejte na naší škole!


Naše škola se nachází v okrajové čtvrti města. Je umístěna ve dvou budovách. V hlavní secesní budově jsou učebny, kabinety, kanceláře, tělocvična, odborné pracovny a keramická dílna. Ve druhé budově na protější straně ulice je školní jídelna, školní družina, kombinovaná školní dílna a byt školníka. Na školním dvoře je vybudováno hřiště s umělým povrchem. Základní škola je plně organizovaná. První stupeň tvoří pět tříd 1. - 5. ročníku a druhý stupeň šest tříd 6. - 9. ročníku. Školu navštěvuje 265 žáků. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí. Specializaci škola nemá, ale nabízí pestrý program mimoškolních aktivit a umožňuje tak dětem seberealizaci. Při škole pracuje 18 zájmových kroužků.

Škola si klade za cíl poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen slušně jednat a spolupracovat, samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést za sebe zodpovědnost. Na 1.stupni učitelé využívají program Obecné školy. Program vyhovuje škole systémem výuky a svým zaměřením na osobnostní rozvoj žáků. Na 2.stupni je vyučováno podle programu Základní škola. Na škole se vyučují tři cizí jazyky - angličtina, němčina a ruština.


nahoru