Učitelé

Vedení školy


Mgr. Jan Valášek
ředitel
Inf

 

RNDr. Klára Horecká
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně

1. stupeň


Mgr. Vladimíra Habětínková
třídní učitelka 2. tř.
keramika

Mgr. Helena Golová
třídní učitelka 3. tř.
 

Mgr. Iveta Hozáková
třídní učitelka 4.tř.
 

Mgr. Veronika Táborská
třídní učitelka 1.tř.
Aj pro rodiče

Mgr. Naděžda Šmídová
třídní učitelka 5. tř.
 

2. stupeň


Mgr. Alena Bělíková
Čj, Nj, Hv, HDv, Tv
 

Mgr. Hedvika Cvrčková
Vv, Pč, ŠR
 

Mgr. Jitka Hendrychová
třídní učitelka 6. tř.
Čj, Ov, Aj

Mgr. Lucie Ježková
Aj
 

Mgr. Markéta Krahulcová
Tv,Z
 

Mgr. Miroslav Krajina
třídní učitel 7.A
F, M, Inf

Mgr. Lubomír Mlejnek
M
 

Mgr. Marta Regnerová
třídní učitelka 6.B
Čj, D, Pč

Mgr. Alice Svobodová
třídní učitelka 8.tř.
Čj, Vv

Mgr. Petr Šolc
třídní učitel 7.B
M, Pč, Rv, Tv, Spv

Mgr. Daniela Tauchmanová
třídní učitelka 7.A
Aj, Fj

Ing. Jan Vocel
Ch, M, Tv, Spv
 

Školní poradenské pracoviště


RNDr. Klára Horecká
výchovná poradkyně

Bc. Veronika Horová
speciální pedagožka

Mgr. Petr Šolc
metodik prevence

Asistentky pedagoga


Lucie Boudová
7.A

MgA. Petra Čánská
3.třída

Mgr. Helena Mlejnková
5.třída

Družina


Ivona Rezlerová
vedoucí vychovatelka

Milada Řehořková
vychovatelka

Mgr. Hedvika Cvrčková
vychovatelka