Fotodokumentace a letáky

Mikuláš 2021

Letos si jistě každý z nás kladl otázku, zdali k nám do školy jako již tradičně dorazí Mikuláš se svojí početnou družinou. S velikou úlevou pak děti ve třídách uslyšely z chodby čertovský rej a andělské zvonění. Mikuláše se dočkaly! Mikuláš navštívil všechny třídy naší školy, k dětem promluvil, některé pochválil, ale byli i tací, které musel pokárat. Některé „zlobivé“ děti si málem odnesli čerti do pekla. Děti si se svými učitelkami nacvičily písničky a básničky a pak již následovala všemi očekávaná nadílka. Toto milé dopoledne s Mikulášem bylo již příjemnou připomínkou toho, že i když je tato doba náročná, umíme odpoutat naši pozornost a užít si naplno adventní čas. Vždyť Vánoce jsou již za rohem.